Mormor og hendes forsvundne far

Min mormor Johanne døde i 1970, kort før jeg fyldte 6. Eftersom jeg var lille, og hun var noget skrøbelig de senere år af sit liv, har jeg selv ingen erindringer om hende, men der findes dog billeder af os.

Hendes livsbane er dog interessant: Hun blev født i 1905 i et husmandssted ved Gørlev på Vestsjælland, kom som sagt tidligere i lære som urmager – læremesteren var Rasmus Emborg i Gørlev, som i øvrigt også synes at have været en interessant person i egen ret – og blev dermed en af de første kvindelige urmagere i Danmark. Hun mødte min morfar Carl i slutningen af 1920’erne som kombineret svend og hushjælp hos urmager Juhler i Broager.

Ingen ved rigtig, hvorfor mormor netop blev urmager, men vi ved at hun havde gået i skole med urmagerens datter, og måske havde hun udvist både interesse og flair for det finmekaniske arbejde. Jeg kan også have en formodning om at hendes mor – og måske også hendes bedstefar – har haft et blik for, at en formel uddannelse var den bedste måde at sikre sin plads i samfundet på, også for en kvinde. Med tanke på tiden var det dog progressivt tænkt.

Ægteskabet med min morfar betød at mormor blev sikret både socialt og økonomisk. Således kunne morfar i 1939 bygge en villa med to stuer, fem soveværelser og en stor have på Jørgensmaj i Aabenraa. Morfar tog sig af sin butik og værksted, mens mormor – bistået af hushjælp – stod for husholdningen, idet hun af og til løste graveringsopgaver. Kort og godt: En ret typisk pænere middelklassefamilie i en mellemstor købstad.

Vejen fra husmandssted til villa med hushjælp var i sig selv en længere social rejse, men der var det ekstra perspektiv, at mormor voksede op som datter af en reelt enlig mor, der holdt hus for hendes morfar, min tipoldefar. Oldemors og oldefars relation havde været kort og sandsynligvis ret dramatisk: Den resulterede i to børn, et kort ægteskab og en livslang separation, der var så dyb, at oldefar blev fuldstændig tabu i familien. Og sandsynligvis var den også med til at spænde ben for forholdet mellem oldemor og hendes svigersøn.

Hvordan finder man en oldefar, ingen ved noget om? Jeg vidste at mormor var født i, eller rettede ved, Gørlev, ligesom jeg kendte fødselsdag og pigenavn, men startede med at tjekke folketællingen af 1906 i Dansk Demografisk Databasen. Måske var oldefar stadig en del af familien dér.

Det var han ikke – Johanne og hendes storebror Alfred boede sammen med deres mor Sidse Marie hos morfaderen, husmand og bødker Jens Larsen.

Ministerialbogen for Gørlev vidste mere. Alfred var født i foråret 1904 uden for ægteskab med en Jens Kristian Olsen af Tømmerup – det ligger ved Kalundborg – som udlagt barnefader. Samme Jens Kristian var sammen med forpagter Anders Olsen, ligeledes af Tømmerup, og Jens Larsen Alfreds faddere ved dåben.

Mormor Johanne blev født i efteråret 1905, men nu stod forældrene som fraseparerede, og hverken Jens Christian (som han nu skrives) eller Anders Olsen medvirkede som faddere.

Oldemor og oldefar var altså blevet gift efter Alfreds fødsel – hvilket i og for sig ikke var helt ukendt før i tiden – og heldigvis for mig havde brylluppet også stået i Gørlev Kirke, for her fik jeg navnene på brudeparrets forældre: Oldemor var datter af Hanne Jørgensen og Jens Larsen, mens oldefar var søn af Maren Sofie Sørensen og Anders Olsen. Dertil også brudeparrets fødselsdatoer og fødesteder. Nu kunne jagten på oldefar for alvor begynde!

Oven i købet var jeg så heldig at lokale i Tømmerup havde tastet kirkebogen ind i en database, så jeg kunne søge information om Maren Sofies, Anders’ og Jens Christians død og begravelser og uden stort besvær kontrollere dataene i kirkebogen. Nu vi er ved det makabre, fandtes Jens Christians data i lægdsrullen bevaret, ligesom hans og hans forældres dødsattester findes indscannede.

Så her er, hvad jeg kan fortælle om min ukendte oldefar:

Jens Christian Olsson – som efternavnet rettelig er – blev født 12. juni 1881 i Langemark, Sæby Sogn som søn af husmand Anders Olsson og hustru Maren Sofie Sørensen. Jeg vil her bare notere, at oldefar altså ikke var svensk – men hans far var indvandret fra Skåne, hvilket jeg vil vende tilbage til. Familien har boet i Langemark et stykke ind i 1890’erne, men Anders og Maren Sofie er senere flyttet til Tømmerup, mens Jens Christian er kommet ud at tjene.

Lægdsrullen fortæller, at oldefar havde været på session, men aldrig indkaldt til militærtjeneste, og efter nogle år blev han udstyret med et uduelighedspas og slettet af rullen. Hvad den manglende duelighed bestod i, meddeles ikke.

Præcis hvornår, hvor og hvordan oldefar og oldemor mødte hinanden, henstår i det uvisse, men det er nok ikke helt skævt at gætte på at de kan have været tjenestefolk på samme gård – måske Ågård ved Gørlev. Det var sådan – dog på en anden gård – Anders og Maren Sofie mødte hinanden. Og han blev altså far til to børn – Alfred og Johanne.

Efter at forholdet til oldemor var gået i opløsning, forsvinder Jens Christian i det store og hele ud af historien. Jeg har indtil videre ikke kunne grave ham frem af folketællingerne, men ministerialbogen for Tømmerup fortæller at arbejdsmand Jens Christian Olsson døde på sygehuset i Kalundborg i juni 1925 i en alder af 43. Dødsårsagen angives som mavekræft. Hans civilstand opgives som frasepareret, men altså ikke fraskilt. Man kan bemærke at oldemors fulde navn ikke er angivet i ministerialbogen.

Arkiverne løste nogle af gåderne, men efterlader også mange spørgsmål ubesvarede. Vi kunne give oldefar et navn og en placering i tid og sted og socialt, men hvem han var som menneske, fortæller arkiverne intet om – og ekskonen og datteren tav. Et meget løst og usikkert rygte taler om, at alkohol kan have spillet en rolle. Intet i billeder eller skrift er iøvrigt overleveret i denne side af familien

Måske er der kun at sige, at den menneskelige seksualitet kan være en mægtig kraft, og det kan være den, som drog mine oldeforældre ind i noget, der trak spor næsten 70 år frem i tiden.


Næste kapitel gælder min oldemor, Sidse Marie Ingeborg Larsen og hendes familie >

Anders Olssons og Maren Sofie Sørensens familier og deres baggrund >


Udgivet

i

af

Tags: