links for 2008-12-01

  • Siden slutningen af 1970’erne har de lærerstuderende haft et dårligere eksamensgennemsnit end hele deres årgang fra gymnasiet/HF. Men fra midten af 1990’erne begyndte forskellen for alvor at vokse. Og i de seneste år er det gået helt galt. De unge, der begynder på læreruddannelsen, ligger nu 0,4 karakterpoint – på den gamle 13-skala – under deres egen studenterårgang. Dermed tegner der sig et billede af en ny generation af lærere, som bliver mere og mere middelmådige, når det gælder boglige færdigheder.