links for 2008-11-16

  • Sällan har väl en landsomfattande reform tvingats igenom på så skrangligt underlag och med så begränsad överlevnadschans. Så osäkert som opinionsläget nu är vore det väl vettigare att söka samarbete över blockgränsen, så att landet får en genomtänkt, väl förankrad och långsiktigt stabil öppenvård.