links for 2008-10-22

  • Hur själviska är svenska väljare? Och hur viktiga är vallöften jämfört med genomförd politik? Dessa frågor är lika centrala i den akademiska forskningen som i massmediernas politiska bevakning. Svaren ges i en ny studie som visar att väljarna fäster stor vikt vid hur politiska reformer påverkar den egna plånboken. Ett annat huvudresultat är att väljarna reagerar direkt på vallöften istället för att vänta och se hur den utlovade politiken genomförs.