links for 2008-10-11

  • Läsare, kunder och ägare har lämnats i sticket av massmediernas ekonomibevakning. Ingen ekonomijournalist har ägnat sig åt vad som måste vara höstens viktigaste företagsanalys. Och detta är inte någon plötsligt påkommen försumlighet. Under flera år har ekonomiredaktionerna struntat i att tydligt beskriva bankernas hittills lysande resultat.