2 Comments

 1. avatar Snoozer

  Slut på pengar redan i Januari? Ja det vore ju häftigt om man lyckats bränna 40 miljarder på 2 veckor. Om du läst artiklarna hade du säkert upptäck att det rör sig om ett visst underskott på ca 2% av budgeten framåt slutet av året. Detta beror på att ökade uppgifter inte följts av ökade anslag.
  År 2007 ökade militärbudgeten med 10%. År 2008 sker alltså en minskning med 2%. År 2009 och 2010 planeras nya ökningar med ca 3% årligen.
  En tillfällig budgetminskning med 2% betyder alltså inte att den svenska militären har avskaffats. Ej heller kommer flygvapnet ställas i malpåse. Det har inte varit tal om att överge NBG, bara ett förslag på att minska tiden i beredskap med några dagar. Men artiklarna uppfyller sitt syfte, att skrämma upp okunniga människor. Förra året beställdes 31 stycken nya Gripen till flygvapnet. Då var media och bloggare tysta. När det i år talas om att somliga av dessa flygplan (som ej ens hunnit levereras) kommer att få minska sina flygtimmar under ett år låtsas folk som om allting ska läggas ned. Skärp dig.

  Men så blir det väl när media BARA skriver om nedskärningar och ALDRIG NÅGONSIN nämner när stora mängder vapen köps in och nya förband sätts upp. Man anstränger sig hårt för att sälja en falsk bild av vårt försvar till allmänheten.

 2. avatar

  You are of cause familiar with the concept of satire as well as bureaucratic politics? What is interesting, though, is that the noise started so soon after the begin of the fiscal year.

Comments are closed.