links for 2007-11-21

  • för det första hur påverkar globaliseringen möjligheterna att upprätthålla välfärdsstaten? För det andra vilka reformer krävs av den svenska välfärdsstaten för att säkerställa både individens trygghet och ekonomins konkurrenskraft?
  • Back then, the Papacy was reserved for the hardasses, guys you wouldn’t mess with–the gangsters, the demon-summoners, the corpse-digger-uppers. Here are the ones we consider the biggest badasses. And, no, we didn’t make any of this up.